VÄLKOMMEN
KAMMARKOLLEGIETS AVROPSTJÄNST FÖR TOLKAR

Om tjänsten

I Kammarkollegiets avropstjänst för tolkar kan avropsberättigade myndigheter boka tolktjänster, och ramavtalsleverantörer (tolkförmedlingar) kan hantera bokningsförfrågningar.

Registrera användarkonto

Som användare hos en avropsberättigad myndighet eller tolkförmedling är det möjligt att själv registrera ett användarkonto. Vid frågor kontakta tolkavrop@pulsen.se


© 2018-2024 - Kammarkollegiet (Version 2.4.2.417)